CKM de Stolp
Vergaderinfo
Wijkstichtingsvergadering De Stolp (Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel)  Minimaal 5 keer per jaar wordt er een openbare vergadering gehouden in ontmoetingscentrum Meteoor aan de Oude Litherweg 20 in Oss. 
Op onderstaande data wordt de vergadering gehouden van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur in Parketzaal 1 en 2.

De vergaderdata 2022 zijn:

Maandag 21 Maart
Maandag 16 Mei
Maandag 19 September
Maandag 21 November